Turner 6th Grade Academy

Turner 6th Grade Academy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turner 6th Grade Academy

6425 Riverview Ave. 
Kansas City, Kansas 66102 | View on Google Maps
(913) 288-3800 | fax: (913) 288-3801