Pleasant Ridge Middle School

Pleasant Ridge Middle School

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleasant Ridge Middle School

32504 Easton Road 
Easton, Kansas 66020 | View on Google Maps
(913) 651-5522 | fax: (913) 651-0049